• بررسی ایمونوهیستوشیمیایی آنتی ژن ki-67 و پروتئین های p 27, mcm3 در ادنتوژنیک کراتوسیست

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/11
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/11
  • تعداد بازدید: 500
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: ادنتوژنیک کراتوسیست درمان وسیعی نیاز داشته و همیشه مورد توجه محققان بوده تا رفتار بیولوژیک آن را بهتر بشناسند. minichromosome maintenance3 overexpression در سرطان های مختلف انسانی گزارش شده است. هدف از این مطالعه بررسی  expression mcm3 در okc و مقایسه آن با p27, ki-67 می باشد.

   روش بررسی: در این مطالعه تحلیلی 23 مورد okc از آرشیو آزمایشگاه رازی توسط دو پاتولوژیست مورد بازبینی قرار گرفتند. اطلاعات بالینی– آسیب شناختی از پرونده آنها استخراج شده و رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی به روش استاندارد streptavidin-biotin peroxidase برای نشانگرهای mcm3, p27, ki-67 در آنها انجام شد. سلول های رنگ گرفته در 10hpf شمارش شده و labeling index محاسبه و نهایتا سطوح رنگ پذیری به چهار گروه طبقه بندی شدند. محاسبات آماری با آزمون رگرسیون رتبه ای انجام شد.

  یافته ها: رنگ پذیری ki-67 بیشتر در سلول های لایه سوپرا بازال و بازال اما p27 بیشتر در لایه های بالا دیده شد. هیچ یک از نمونه ها با mcm3 رنگ نگرفت. بین سن، محل ضایعه و اندازه کیست با نشانگرها همبستگی معنی داری یافت نشد.

  نتیجه گیری: اکثر ادنتوژنیک کراتوسیست ها ki-67, p27 را ضعیف بیان کردند. احتمالاً mcm3 در روند پاتوژنز این کیست نقشی ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها