• تحلیل بارش های بهاری متاثر از سامانه های بلوکینگ شهر اردبیل و تاثیر آن بر گردشگری منطقه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/02/10
  • تعداد بازدید: 549
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه گردشگری یکی از بزرگترین بخشهای اقتصادی جهان می باشد یکی از پدیده هایی که بیشترین تاثیر را بر این امر دارد آب و هوا می باشد و نقش مهمی را در انتخاب مقصد گردشگری دارد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر پدیده بلوکینگ بر بارش های شدید (بیش از 10 میلی متر) شهرستان اردبیل در فصل بهار و گردشگری و صنعت توریسم شهر اردبیل انجام شده است، برای این منظور، داده های بارش روزانه برای ایستگاه سینوپتیک اردبیل برای دوره آماری 35 ساله (2010-1976) فصل بهار، از اداره کل هواشناسی استان اردبیل اخذ و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و روزهای دارای بارش بیش از 10 میلی متر بارندگی از میان آن داده ها استخراج گردید. پس از تحلیل آماری داده های بدست آمده، برای تحلیل همدیدی، از میان آنها، 6 روز به عنوان روزهای نماینده انتخاب گردید که نقشه های امگا و ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال روزهای منتخب به صورت همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نهایتاً نتایج تحلیل های آماری نشان می دهد روند بارش در دوره آماری مورد مطالعه روند کاهشی می باشد و تحلیل شاخص های همدیدی نشان می دهد که سامانه های بلوکینگ با ایجاد انحراف در مسیر بادها، شرایط ایجاد بارش های شدید را در منطقه مورد بررسی فراهم می کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها