• بررسی رابطه بین مدرک تحصیلی وام گیرندگان و ایجاد مطالبات معوق در بانک شهر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/12/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/12/15
  • تعداد بازدید: 482
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین مدرک تحصیلی وام گیرندگان و ایجاد مطالبات معوق در بانک شهر انجام گرفت. در این تحقیق 180 تعداد پرونده مطالبات معوق طی دوره زمانی فروردین 1392 تا شهریور 1394 به صورت تصادفی مشخص و مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و با استفاده از آمار و ارقام موجود در پرونده های اشخاص تسهیلات گیرنده طی سال های مذکور اطلاعات کمی پژوهش جمع آوری شده است. این تحقیق به لحاظ روش از نوع تحقیقات همبستگی و پس رویدادی محسوب می شود و به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که بین مدرک تحصیلی وام گیرندگان و ایجاد مطالبات معوق در بانک شهر رابطه معنادار وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها