• علائم عصبی نرم در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهی و مقایسه آن با کودکان سالم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/03/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/03/01
  • تعداد بازدید: 417
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه و اهداف: اختلال بیش فعالی کم توجهی یکی از شایع ترین اختلالات روانپرشکی در کودکان می باشد که هم در کوتاه مدت و هم در در از مدت عوارض نامطلوبی برای کودک، خانواده و جامعه به همراه دارد، در نتیجه پیدا کردن راهکارهایی جهت تشخیص صحیح و به موقع آن فواید بسیاری خواهد داشت. به این منظور در این تحقیق به بررسی میانگین نمرات علائم نرم نشانگان عصبی، به عنوان ابزاری جهت تشخیص صحیح تر و سریع تر در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهی، و مقایسه آن با کودکان فاقد این اختلال پرداخته ایم.

  روش کار : بیست و پنج کودک بیش فعال کم توجه 12-7 ساله تحت بررسی با پرسش نامه بیش فعالی کم توجهی  dsm-viآزمون کانرز والدین و تست 28 موضوعی  nes(جهت بررسی علائم عصبی نرم) قرار گرفتند. سپس نتایج آن ها با 25 کودک فاقد اختلال مقایسه شد.

  نتایج: نمره کلی در آزمون nes در گروه مورد 4.14±11.4 و در گروه کنترل 2.79±5.6 بود که این اختلاف با 0.0001p< کاملاً معنی دار بود. گروه مورد خصوصاً در رفلکس گلابلار، حرکات آلرتانیو سریع و جداسازی راست-چپ نمرات بالاتری نسبت به گروه کنترل داشتند.

  نتیجه گیر ی: با توجه به تفاوت معنی دار علائم نرم نشانگان عصبی در کودکان بیش فعال کم توجه، احتمالاً می توان از این علائم برای تشخیص زودتر اختلال و برداشتن قدم های سریعتر جهت پیشگیری و درمان آن استفاده کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها