همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی شرایط جغرافیایی کوهستان مشرف به شهر تهران بر توسعه کوهنوردی و گردشگری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/02/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/02/20
  • تعداد بازدید: 533
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی شرایط جغرافیایی کوهستان مشرف به شهر تهران بر توسعه کوه نوردی و گردشگری می باشد. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، گردشگران کوهرو و کوهنوردان مراجعه کننده مستمر به رود دره های دار آباد، کلک چال، دربند، ولنجک و درکه به عنوان مسیرهای اصلی کوهستان مشرف به شهر تهران، می باشد. ابزار گرد آوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته 35 سوالی است. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 0.73 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد مهم ترین شرایط جغرافیایی کوهستان های تهران بر توسعه کوهنوردی و گردشگری، دو عامل اول یعنی "دسترسی آسان به جهت نزدیکی با شهر"، و "ویژگی های مناسب طبیعی جهت انجام ورزش های گوناگون در فصول مختلف سال" است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها