• مطالعه ی تطبیقی سامانه ی طبقه بندی اقدامات سلامت بیماری ها قلب و عروق در کشورهای منتخب با ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/06/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/06/01
  • تعداد بازدید: 646
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: بیماری قلب و عروق یکی از دلایل مهم مرگ و میر انسان ها و از عوامل مهم غیرفعال کردن منابع انسان است. در طراحی سامانه ی طبقه بندی اقدامات بیماری های قلب و عروق، توجه به اهداف، قوانین ملی، نیازها و استانداردهای بهداشتی ضروری است. این پژوهش با هدف مقایسه ی سامانه ی طبقه بندی اقدامات سلامت قلب و عروق در کشورهای منتخب، به سیاست گذاران بهداشتی در جهت مبارزه با بیماری های قلب وعروق و ارتقای نظام سلامت کمک می کند.

  روش بررسی: این نوع پژوهش توصیفی- تطبیقی بود و در سال 1386 انجام شد. سامانه های طبقه بندی بیماری های قلب و عروق کشورهای آمریکا، استرالیا، انگلیس و کانادا بررسی گردید و از طریق اطلاعات موجود در کتب، نشریات، اینترنت و هم چنین مکاتبه با کشورهای منتخب، ساختار سامانه طبقه بندی آن ها استخراج شد. سامانه ی طبقه بندی بیماری های قلب و عروق در کشور ایران نیز بررسی شد، تحلیل این سامانه ها با استفاده از اطلاعات موجود در جداول مقایسه ای انجام گردید.

  یافته ها: یافته های نشان دهنده ی آن است که تمامی کشورهای منتخب دارای سامانه طبقه بندی اقدامات قلب و عروق خاص کشور خود هستند. کشورهای منتخب به استثنای انگلیس از یک سامانه ی طبقه بندی اقدامات چند محوری استفاده می کنند. در تمامی سامانه های اقدامات کشورهای منتخب، خصوصیاتی مانند استفاده از قوانین و استانداردهای مراقبت، استفاده از آموزش از راه دور، برنامه ی آموزش سالیانه و مشاوره با متخصصین قلب و عروق دیده می شود. ایران فاقد سامانه ی ملی اقدامات سلامت قلب و عروق است.

   نتیجه گیری: ملی کردن سامانه ی طبقه بندی اقدامات سلامت بیماری های قلب و عروق در ایران، با توجه به اهداف، نیازهای جامعه و توسعه ی فن آوری های جدید در جهت پیشگیری از بیماری های قلب و عروق و ارتقای مدیریت اطلاعات سلامت ضروری به نظر می رسد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم