• ارزیابی نیروهای تحمیل شده به سازه تحت اثر ضربه ساختمان های مجاور با لحاظ اندرکنش خاک و سازه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 485
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اثرات ضربه (pounding) ساختمان ها به یکدیگر در بسیاری از زلزله ها به صورت جزیی و در پاره ای از موارد به طور خطرناک مشاهده گردیده است. زلزله خیز بودن ایران و تنوع سلایق در جهت ساخت ساختمان های مسکونی با سیستم های سازه ای متفاوت، هم چنین عدم توجه به شرایط ساختمان مجاور و طراحی منفرد ساختمان، سبب شده که در هنگام بروز زلزله و ایجاد بارهای جانبی، رفتارهای متفاوتی از دو ساختمان مجاور رخ داده و تغییر مکان های جانبی آن ها بر اساس جنس سازه و ارتفاع، هم چنین مود ارتعاشی هر یک از ساختمان ها باعث برخورد و تخریب آن ها گردد. در این تحقیق ساختمان هایی با تعداد طبقات 6، 9 و 12 طبقه در حالت های مختلف 6-9، 6-12 و 9-12 در دو حالت با لحاظ اندرکنش و بدون لحاظ اندرکنش در نرم افزار opensees با قرار دادن المان مناسب در تراز طبقات در اثر تحریک سازه ها با رکورد هایی با شدت و محتوای فرکانسی مختلف بصورت آنالیز تاریخچه زمانی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج آنالیزهای صورت گرفته نشان می دهد که مقدار حداکثر ضربه بین ساختمان ها در تراز طبقات به ارتفاع ساختمان های مجاور، اثرات اندرکنش خاک و سازه بستگی دارد. همچنین مقایسه حداکثر برش پایه ساختمان ها در آنالیز تاریخچه زمانی نشان می دهد برای دو ساختمان مجاور هم، ساختمان کوتاه تر شاهد افزایش برش پایه می شود. با افزایش ارتفاع ساختمان های مجاور تغییرات برش پایه نسبت به حالت بدون ضربه کمتر شده و می تواند با توجه به ارتفاع ساختمان مجاور کم یا زیاد شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها