• بررسی عوامل تاثیرگذاری کالبدی در طراحی خانه ی امن زنان در محیط های شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 927
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در جهان مدرن با رشد آگاهی عمومی و تقویت حوزه های اجتماعی نادیده گرفتن پدیده های اجتماعی غیر ممکن است. مساله ی امنیت زنان از جمله مواردی است که نمی توان در محیط های خانگی و شهری نادیده گرفت. یکی از راه حل های ترمیمی این معضل اجتماعی در شهرها، مجموعه های "خانه ی امن زنان" است که به منظور حمایت از این زنان آسیب دیده و توان یابی آن ها احداث می شود. این مجموعه در حیطه وظایف خود، خدمات مددیاری و مشاوره را نیز گنجانده اند، تا به این قشر از زنان جامعه کمک رسانی کنند. عوامل مختلفی در طراحی خانه های امن زنان در محیط های شهری تاثیرگذار است. برخی از این عوامل مانند عوامل کالبدی، بافت شهری، مسائل اجتماعی، روانشناختی و شرایط اقلیمی است. هدف از این پروژه معرفی عوامل تاثیرگذار کالبدی و ضرورت طراحی این فضاهای امن برای پویش بیشتر زنان آسیب دیده و منفعل در محیط های خانگی و شهری است. اطلاعات دریافت شده از این مقاله نشان دهنده تاثیر رنگ، فرم و جاگیری و دیگر عوامل در دو حس امنیت و آرامش در مجموعه خانه های امن زنان است. روش تحقیق این پژوهش پیمایشی که از طریق تحلیل پرسشنامه برای دریافت اطلاعات و نرم افزار اکسل برای تجزیه داده ها استفاده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها