• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 630
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  همواره در طول تاریخ مدون معماری، صاحب نظران این حوزه نظریات و رویکردهای متفاوتی در خصوص تعریف مفاهیم «تاریخ» و «تاریخ معماری» داشته اند. بررسی این نظریات که گاه متناقض و گاه مشابه یکدیگرند این پرسش را در ذهن مخاطبان حوزه تاریخ معماری بر می انگیزد که آیا رویکرد یا تعریفی جامع در میان رویکردهای موجود از تاریخ معماری وجود دارد یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است این رویکرد کدام است و چه ویژگی هایی دارد؟ مقاله حاضر که پژوهش کیفی از نوع توصیفی- تحلیلی است با انگیزه پاسخ گویی به همین پرسش سامان یافته است و با روش گردآوری و تفسیر و تحلیل داده ها انجام گرفته است. این مقاله سه بخش اصلی دارد. بخش اول به بازتعریف مفهوم «تاریخ» و فواید و کاربردهای علم تاریخ پرداخته شده است. بخش دوم به بررسی مفهوم «تاریخ معماری» و کنکاش در مهم ترین نظریات مطرح شده در مورد این مفهوم اختصاص دارد. بر پایه همین بررسی ها، «رویکرد تاریخ فرهنگی» به عنوان جامع ترین رویکرد در تعریف تاریخ معماری معرفی و تبیین می گردد. بخش سوم که در واقع مکمل توضیحات بخش دوم است به تشریح مولفه های فهم تاریخی معماری بر مبنای نظریه تاریخ فرهنگی اختصاص دارد و روشن می کند که رویکرد تاریخ فرهنگی رویکردی است که «فهم تاریخی معماری» را به مثابه فهم جامع معماری و تاریخ آن عرضه می دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها