• مدل سازی فرایند شیرین سازی گاز های ترش کم فشار به روش تبدیل کاتالیستی h2s به متیل مرکاپتان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/16
  • تعداد بازدید: 509
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  روش های زیادی برای شیرین سازی گازهای ترش وجود دارد که اغلب آن ها بر پایه تبدیل گاز سولفید هیدروژن به گوگرد عنصری عمل می کنند. ا ین در حالی است که گوگرد، اقتصاد جذابی ندارد و نگهداشت آن نیز مستلزم هزینه های اقتصادی و زیست محیطی فراوانی است. در این تحقیق، یک مدل ریاضی برای شیرین سازی هیدروژن سولفید بوسیله ی تبدیل کاتالیستی آن به متیل مرکپتبان، بدست آورده شده است. برای اثبات درستی مدل ارائه شده، پیش بینی مدل با داده های آزمایشگاهی ارائه شده بوسیله ی یرماکووا و مشکین (2004) مقایسه شده اسبت. حالتی که در آن h2s خالص در خوراک وجود دارد، در نظر گرفته شده است و تغییرات واکنش دهنده ها و فراورده ها نشان داده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها