• بررسی رفتار اتصالات صفحه انتهایی با سیستم ستون – درختی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 849
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف از انجام این مطاله بررسی رفتار سیستم ستون درختی با اتصال صفحه انتهایی و تشخیص مکان تشکیل مفصل پلاستیک در سازه است. دراین تحقیق رفتار قاب های ستون درختی با اتصالات صفحه انتهایی در آرایش های مختلف اتصال و تیر وصله تحت بارگذاری چرخه ای با استفاده از نرم افزار اجزای محدود آباکوس به صورت عددی مورد مطالعه قرارگرفته است. تعداد اتصالات بررسی شده 21 نمونه که در سه نوع اتصال صفحه انتهایی چهار پیچ بدون سخت کننده (4e)، چهار پیچ با سخت کننده (4es)، هشت پیچ با سخت کننده (8es) با هفت هندسه متفاوت تیر وصله دسته بندی شده اند. میزان مقاومت خمشی، شکل پذیری و جذب انرژی نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان داد اتصال چهار پیچ بدون سخت کننده (4e) مناسب ترین اتصال و افزایش ضخامت تیر وصله بهترین هندسه تیر وصله برای استفاده در سیستم ستون درختی می باشد. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها