• بررسی ارتباط ریزساختار-خواص مکانیکی در اتصال فاز مایع گذرا (tlp) برای بایو آلیاژ co-cr-mo

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/11
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/11
  • تعداد بازدید: 330
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این پژوهش از فرایند اتصال فاز مایع گذرا tlp برای اتصال متجانس بایو آلیاژ ریختگی co-28cr-6mo استفاده شده است که بواسطه مقاومت سایشی مناسب، خواص مکانیکی بالا، مقاومت به خوردگی کافی، زیست سازگاری بالا و هم چنین قیمت پایین تر نسبت به آلیاژهای نظیر پایه طلا از مناسب ترین مواد برای کاربردهای زیست پزشکی محسوب می گردد. بدین منظور، اتصال tlp با استفاده از لایه واسط تجاری پایه کبالت mbf-100 با ضخامت 25 میکرون تحت شرایط اتمسفر محافظ گاز آرگون در دماهای oc 1175 و 15 دقیقه، و oc 1160 و 60 دقیقه، oc 1170 و 30 دقیقه، oc 1170 و 60 دقیقه و oc 1170 و 120 دقیقه انجام شد. بررسی ریزساختاری اتصالات ایجاد شده با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem) و نتایج آنالیز eds حاکی از ذوب جزئی در مرزدانه هادر اتصال انجام شده در دمای  oc 1175 و زمان 15 دقیقه بود. با افزایش زمان اتصال به 2 ساعت در دمای oc 1170 میزان نفوذ گسترش یافت و سبب یکنواختی ترکیبات ناحیه اتصال و کاهش فازهای موجود در ناحیه اتصال شد که بیانگر گسترش ناحیه انجماد همدما می باشد. ترکیبات بورایدی در این نمونه نیز دیده شدند که بیانگر پایداری آن ها می باشد. جهت بررسی خواص مکانیکی اتصال، نمونه های اتصال یافته تحت آزمون برش قرار گرفتند و نتایج نشان داد که اتصال انجام شده در دمای oc 1170 و زمان 2 ساعت از بالاترین میزان استحکام برشی برخوردار بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها