• ارزیابی عوامل ریسک در پروژه های راهسازی مطالعه موردی: استان مازندران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/15
  • تعداد بازدید: 1853
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور، طرح های عمرانی آن است و موفقیت در اجرای طرح های عمرانی، ساز و کارها و عواملی از جمله شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک های موجود را می طلبد. پروژه های راهسازی از جمله پروژه هایی است که تصمیم گیری در مورد ریسک های موجود می تواند نقش اساسی در پیروزی یا شکست پروژه را ایفا کند. در هر مرحله از انجام یک پروژه راهسازی، ریسک های متفاوتی وجود دارند که مانع از رسیدن پروژه ها به اهداف اصلی پروژه یعنی زمان، هزینه و کیفیت هستند. از نقطه نظر مدیریت پروژه، تحلیل و کنترل این ریسک ها بسیار حائز اهمیت است. واضح است که حجم عظیم سرمایه ای درگیر و زمان نسبتا طولانی اجرای پروژه های راهسازی، همگی موید توجه خاص به این مقوله و انجام پژوهش کاربردی در زمینه راه و راهسازی می باشد. به همین منظور در این پژوهش ابتدا به بررسی انواع ریسک های موجود در پروژه های راهسازی پرداخته شده است و سپس به منظور تصمیم گیری در مورد پاسخ به هر یک از ریسک های موجود، با ارائه پرسشنامه و تکمیل آن توسط افراد خبره و صاحب نظر، و با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره topsis ریسک های موجود، اولویت بندی گردیده اند. ریسک های پروژه های راهسازی به 8 دسته کلی شامل تجهیزات و ماشین آلات، عوامل طبیعی، کیفیت، فعالیت های راهسازی، مشاور، پیمانکار، کارفرما، و عوامل خارج از پروژه (خارجی)، تقسیم بندی شده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها