• اثر الیاف بازالت بر مقاومت های مکانیکی روسازی های بتنی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/15
  • تعداد بازدید: 451
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تاکنون مطالعات زیادی جهت بررسی نقش الیاف گوناگون و از جمله الیاف بازالت بر مقاومت های مکانیکی بتن صورت گرفته است. این مطالعات نشان می دهد مقاومت های مکانیکی بتن، متناسب با درصد وزنی الیاف مصرفی در بتن تغییراتی داشته است. بدین منظور با استفاده از تجربیات و مطالعات سایر محققین، چهار نمونه بتن با طرح اختلاط مشخص با نسبت های وزنی صفر، چهار، هشت و دوازده کیلوگرم از الیاف بازالت ساخته شد. با نمونه گیری از هریک از بتن ها، مقاومت های فشاری، خمشی و کششی بتن در سن 28 روزه اندازه گیری شد. نتایج آزمایشات و بررسی های آماری نشان می دهد که استفاده از الیاف بازالت باعث افزایش مقاومت خمشی و کاهش مقاومت های فشاری و کششی بتن می گردد. بیشترین افزایش مقاومت خمشی در حالت استفاده از 8 کیلوگرم الیاف بازالت در هر متر مکعب بتن بوده که تا 20 درصد نسبت به نمونه بدون الیاف افزایش مشاهده شد. مقاومت فشاری تا 4 درصد و مقاومت کششی تا 37 درصد نسبت به نمونه های بدون الیاف کاهش پیدا کرد. بررسی اثر محیط قلیایی برالیاف بازالت نشاندهنده عدم تاثیر پذیری این نوع الیاف در مجاورت محیط قلیایی بتن می باشد همچنین اضافه کردن الیاف بازالت باعث افزایش مقاومت فشاری نمونه های ساخته شده با سیمان خالص بدون سنگدانه گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها