• بررسی اثر روش های افزایش سرمایه بر بازده کوتاه مدت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 407
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تصمیمات مربوط به ساختارسرمایه یکی از چالش برانگیزترین مسایل پیش روی شرکت ها بوده اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم درمورد ادامه ی بقای آن هاست. بررسی روش های تامین مالی، یکی از مهم ترین وظایف مدیران مالی بوده که همواره ثروت سهامداران را تحت تاثیر قرار می دهد. دراین پژوهش اثرات سه روش تامین مالی متداول در ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، (که شامل تامین مالی، روش اول از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران، روش دوم از محل سود انباشته و روش سوم ترکیبی از روش اول و دوم یعنی مطالبات و آورده نقدی و سودانباشته می باشد) بر بازده کوتاه مدت سهام مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی اجمالی بر روی قیمت سهام شرکت هایی که اقدام به افزایش سرمایه نموده اند نشان می دهد که معمولاً سهامداران بعد از تاریخ اعلان افزایش سرمایه بازده ای بیش از حد انتظار کسب می نمایند. تحقیق حاضر با هدف پاسخ گویی به سؤال فوق و به منظور مشخص نمودن این موضوع است که آیا افزایش ثروت سهامداران در اثر افزایش سرمایه ناشی از تغییری مثبت در سود شرکت می باشد؟ هدف دیگر تحقیق آگاه نمودن سرمایه گذاران از محتوای اطلاعاتی افزایش سرمایه می باشد. در تحقیق حاضر با توجه به تعداد زیاد نمونه های مورد آزمون جهت انجام آزمون های پارامتری از آنالیز واریانس دو راهه 4 و برای آزمون فرضیات اصلی تحقیق از آنالیز واریانس چند متغیری استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده در طول سال های 1389 تا 1394 حاکی از وجود رابطه مثبت و معناداری بین بازده کوتاه مدت سهام به هنگام استفاده شرکت ها از سه روش تامین مالی متداول (از محل مطالبات و آورده نقدی، از محل سود انباشته و از محل ترکیب مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته) در ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. مهم ترین یافته های پژوهش، موثر بودن عامل «افزایش سرمایه» بر «بازده» شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی تحقیق و ارتباط موثر بین درصد افزایش سرمایه با بازده با توجه به سطوح مختلف نوسانات بازار می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها