• نقش حسابرسی در سیستم های اطلاعاتی و در حسابرسی بخش عمومی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 2045
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از حسابرسی مالی، بر اساس استانداردهای بین المللی حسابرسی (isa) و پاراگراف 11 از isa200 بدست آوردن تایید قابل قبولی است که مدارک مالی از یک مولفه حسابرسی شده از اشتباهات رها هستند (بورد استانداردهای بین المللی حسابرسی و تایید (iaasb) a2009) 315isa (پاراگراف asb تا a56) حسابداران نیازمند یافتن مفاهیم سیستم های t1 و کنترل ها اجازه می دهد کسی بدار دارای اطلاعات سیستمی حسابرسی (is) با تجربه های کارشناسی حسابرسی با عضویت در سیستم حسابرسی باشد (b 2009 iaasb) در حالی که isa620 اجازه می دهد که حسابرس از یک کارشناسی مشاور it برای توصیه های تکنیکی کمک بگیرد(b 2009 iaasb) . ما به کار حسابرسی is ارجاع می دهیم که حسابرسی مالی را همانند حسابرسی مالی is حمایت می کند (muthakvishan 2008) در اینجا حسابرسان is یک مولفه را بررسی می کنند و به حسابرس در مورد برنامه ریزی برای ارزیابی و حسابرسی ریسک توصیه می کنند (curtis و همکاران 2009). طبیعت حسابرسی مالی is و کار آن به خوبی شناخته شده است (به عنوان مثال single tor 2010 راپید). اگر چه ارزش حسابرسی is و نقش آن در حسابرسی اغلب ضعیف و غیرمستقیم در نظر گرفته می شود (2000 vwndrzyk, bagranoff) و در عمل سطح در گیی پایین حسابرسان و حسابرسی is پایین است (jabvrin و همکاران 2009). یک تنش در زیر لایه ای از این روابط وجود دارد. isa315 نیازمند این است که حسابرسی یک مفهوم را از is بدست آورد (iaasb2009c) اما محیط تکنولوژی اطلاعات (it) تجاری در حال پیچیده تر شدن و حرکت است. حسابرسی ممکنم است فهمیدن آن را بدون حمایت حسابرسان is مشکل و پیچیده بیابد و استانداردهای حسابرسی در این مورد تنها دستورالعملی مبهم دارند. حسابرسی ممکن است از استفاده از کار حسابرسان is بی میل باشد و این به دلیل محدودیت منابع معتبر در حسابرسی است (canada و همکاران 2009). پس در اینجا نقش زیر لایه ای نیازمند جمع آوری مدارک کافی در حمایت از نظرات حسابرسی و نیازمند فراهم کردن حسابرسی های مالی کافی است. حسابرسی ها به یک مفهوم شفاف از نقش حسابرسی is نیاز دارند تا این تنش را متعادل کنند. در حالی که دیگران کار حسابرسان is را در مورد حسابرسی مالی صورت نگرفته است. پس این مطالعه یک توصیف نظری (2006 coregor) را بیان می کند که کلیدی برای شناسایی نقش حسابرسی is در حسابرسی مالی است. چنین نظریه ای بیان می کند که چه چیزی، چگونه، چرا، چه وقت و کجا و هدف فراهم کردن مفهوم گسترده تری توسط دیگران از رویداد مورد علاقه است (pp619-620 2006 coregor) این مقاله سوالات تحقیقی را بیان می کند نقش حسابرسی is در حمایت کردن حسابرسی مالی چیست؟ حسابرسی مالی است که مربوط به مولفه هایی با مالکیت دولتی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها