• عملکرد لرزه ای سازه های قاب خمشی محیطی دسته شده با مهارکمربند خرپایی تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک گسل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/11/01
  • تعداد بازدید: 390
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  به تازگی، یکی از فرم های سازه ای پرکاربرد در سازه های بلند استفاده از ترکیب دو قاب خمشی محیطی دسته شده و کمربند سخخ کننده خرپایی می باشد. این فرم سازه ای، در کاهش پاسخ سازه در برابر بارهای جانبی تاثیر دارد. در این پژوهش رفتار اینگونه قاب ها در سازه 20 طبقه با دو نوع متفاوت آرایش اسکلت مقاوم کمربند سخت کننده مهاری تحت 7 رکورد مقیاس شده حوزه دور و نزدیک گسل مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور ارزیابی پاسخ های لرزه ای سازه های مطالعاتی از روش تحلیل غیرخطی تاری چه زمانی و تحلیل غیرخطی استاتیکی مودال استفاده شده است. پارامترهای لرزه ای مورد بررسی پوش بیشینه دریفت طبقات، تغییرات برآیندهای یروی محوری حاصل از اندرکنش خمشی-برشی رفتار دینامیکی سازه می باشد. بر اساس نتایج این تحقیق مشاهده می شود، ساختار تغییرات پارامترهای پاسخ های لرزه ای وابستگی مستقیم به حضور اسپایک های پر انرژی شتاب و ماهیت موج گونه رکورد زلزله دارند؛ افزودن کمربند خرپایی به سازه قاب خمشی محیطی مویب تناسب بیشتر؛ بین مقادیر جابجایی طبقه بام و برش پایه طی تاریخچه زمانی رکورد زلزله می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها