• ارزیابی کیفیت زندگی و تاثیر آن در توسعه شهری بجنورد (مطالعه موردی محله جوادیه، شهرستان بجنورد)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/08/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/08/15
  • تعداد بازدید: 453
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  رشد سریع شهرنشینی در دهه های اخیر و بی توجهی با ابعاد کیفی زندگی انسان، پیامدهای نامطلوب بر سلامت فردی و اجتماعی شهرها را به دنبال داشته است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت زندگی شهروندان محله جوادیه شهر بجنورد می باشد. بدین منظور مولفه های کیفیت زندگی در چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی  و نوع آن کاربردی است. روش گرد آوری اطلاعات به روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه) است.  نتایج جاصل از آزمون t بیانگر آن است که مولفه کیفیت اشتغال و درآمد در بعد اقتصادی و کیفیت محیط شهر در بعد کالبدی و مولفه های محیط زیست شهر از نظر شهروندان در سطح مناسبی قرار ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان می دهد که گویه های ابعاد اجتماعی و کالبدی  بیشترین تاثیر را مطلوبیت  کیفیت زندگی شهروندان با میزان بتای (76.0) و (634.0) دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها