همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی اتصال صلب از پیش تایید شده bseep در ستون های جعبه ای

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/12/10
  • تعداد بازدید: 371
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در مطالعه ی حاضر به بررسی اتصالات صلب از پیش تایید شده فلنجی پیچی با استفاده از ورق لچکی (bseep) در ستون های جعبه ای پرداخته شده است. پارامترهای متغیر مورد بررسی، شامل تعداد سخت کننده (1 و 2 عدد)، ضخامت ستون (10، 15 و 20 میلی متر) و عرض بال تیر (150، 200 و 250 میلی متر) می باشند؛ بدین ترتیب مدل های عددی از اتصالات تیر به ستون فولادی bseep شبیه سازی شدند و تحت پروتکل بارگذاری atc-24 قرار گرفتند. برای شبیه سازی از روش اجزاء محدود و نرم افزار abaqus استفاده شد. هم چنین صحت سنجی روش اجزاء محدود مورد استفاده با شبیه سازی یک اتصال تیر به ستون که در مطالعه ی آزمایشگاهی چن و همکاران (2004) ساخته شد، انجام گردید و تطابق مناسبی بین نتایج آزمایشگاهی و مدل اجزاء محدود مشاهده گردید. مهم ترین نتایج حاصل نشان می دهد در بیشتر اتصالات bseep شبیه سازی شده در مطالعه ی حاضر، ظرفیت جذب انرژی اتصالاتی که در آن ها از یک عدد سخت کننده استفاده شده است در مقایسه با دو عدد سخت کننده یا بیشتر شده و یا بسیار به یکدیگر نزدیک می باشند؛ بطوری که در بیشترین حالت ظرفیت جذب انرژی متناظر با اتصالات دارای یک عدد سخت کننده حدوداً 16 برابر اتصالات دارای دو عدد سخت کننده شده است. از این رو و با توجه به نمودارهای چرخه ای لنگر دوران بدست آمده می توان بیان نمود که با توجه به ابعاد در نظر گرفته شده در مدل های موردبررسی در مطالعه ی حاضر، افزایش تعداد سخت کننده ها در بهبود عملکرد لرزه ای اتصالات نقش چندان اثرگذاری ندارند و استفاده از یک عدد سخت کننده در این در این نوع از اتصالات، کافی می باشد و افزودن سخت کننده ی بیشتر سبب می شود این اتصالات نتوانند در برابر بارگذاری چرخه ای وارده عملکرد مطلوبی داشته باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها