• خانواده، ضرب المثل و آموزش

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 535
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ضرب المثل ها به عنوان گنجینه گرانبها و خرد یک ملت، همیشه در آموزش و تربیت فرزندان و گرمی کانون خانواده نقش بسیار مهمی داشته اند. در این مقاله هدف اصلی واکاوی جایگاه خانواده، در ضرب المثل های فارسی و بررسی شأن آموزشی آن هاست. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات اسنادی یا کتابخانه ای است و از تحلیل متن برای تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شده است. در این مقاله ضرب المثل ها درچهار بخش آموزش و تربیت فرزندان در خانواده 45 ضرب المثل، ارتباطات و روابط خانوادگی 89 ضرب المثل، ویژگی ها و کارکردهای خانواده 51 ضرب المثل، حقوق و قوانین خانواده 27 ضرب المثل و در مجموع 212 ضرب المثل ارائه شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهدکه علی رغم اینکه ضرب المثل ها در سایر جنبه های زندگی مورد استفاده قرار گرفته است اما در زمینه خانواده کم ترین بهره برداری از این توان بالای فرهنگی به عمل آمده است و دیگر این که، ضرب المثل ها محمل مناسبی برای آموزش بسیاری از مفاهیم از جمله مفاهیم اخلاقی، محتوای دانش سازمان یافته، و... می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها