• بررسی آموزش های نوین جهت پرورش خلاقیت در طراحی فرهنگ سرا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 393
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  فرهنگ سرا یکی از زیر ساخت های مهم فرهنگی مح سوب شده که می تواند در پویایی فرهنگی جامعه در کنار احداث مراکز آموزشی و کتابخانه ای نقش موثری داشته باشد. فرهنگسرا ساختمانی است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی فعالیت دارند. در فرهنگسراها معمولاً شرایطی برای آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و هم چنین آموزش پیشه ها و هنرهای گوناگون مانند نگارگری، کوزه گری، دوزندگی و جز این ها فراهم می گردد. برخی از فرهنگ سراها کتابخانه و انتشارات ویژه خود را نیز دارا هستند. در این مقاله نقش معماری ساختمان فرهنگسرا و روش های جدید آموزشی در افزایش کیفیت آموزش و بالا بردن قدرت خلاقیت و نوآوری نوجوانان برر سی شده است. روش تحقیق تو صیفی و تحلیلی است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین معماری فرهنگ سراها و کیفیت آموزش ارتباط معناداری وجود دارد. هم چنین بین روش های نوین آموز شی و پرورش استعداد ارتباط معناداری وجود دارد. بدین معنا که فرهنگسراهای که از روش و ابزار های نوین آموزشی استفاده می کنند از کیفیت آموزش بالاتری برخوردار هستند. روش تحقیق این پژوهش تحلیلی – توصیفی می باشد. بین استفاده از الگوهای معماری مناسب در رشد و خلاقیت جوانان رابطه معناداری وجود دارد. لذا نیاز به طراحی یک مجموعه که علاوه بر احیای هویت فرهنگی در شهر، نقش موثری در جذب گردشگر برای رونق اقتصادی کشورنیزداشته باشد، احساس می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها