• بازشناخت مولفه های همبستگی اجتماعی در طراحی شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 759
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اهداف و مولفه های عام طراحی شهری، در سطوح مختلف به طراحی و گسترش اجتماعات محلی و یا با همستان ها تاکید می کنند. اجتماع پذیری، از مهم ترین عوامل مطلوبیت سنجی فضاهای شهری به حساب می آید که بر این نکته تصریح دارد که یک محیط مطلوب به طور یقین، مورد استفاده و کاربری اجتماعی قرار می گیرد. از جمله مفاهیم کلیدی و برجسته در مطالعات اجتماعی و جامعه شناختی، مفهوم همبستگی اجتماعی است که یکی از پیش نیازهای مهم در رسیدن به پایداری اجتماعی به عنوان یکی از جنبه های کلیدی توسعه پایدار است. از این رو این تحقیق بر آن است با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و شیوه های مرور متن و منابع در دسترس از مطالعات کتابخانه ای به شناخت مولفه های همبستگی اجتماعی در طراحی شهری بپردازد. با بررسی ادبیات نظری طراحی شهری، شاخص هایی که بر همبستگی اجتماعی تاثیر گذارند شناسایی شده، سپس با تجمیع و سازماندهی این شاخص ها، هر شاخص در زیر مولفه ی به نسبت کامل و جامع متناظر آن دسته بندی می شود. مولفه های متفاوت همبستگی اجتماعی در طراحی شهری شامل کیفیت عرصه همگانی، قابلیت شخصی سازی فضا، حس محله، ایمنی و امنیت، هویت کالبدی، کیفیت قرارگاه های رفتاری، همه شمولی و راحتی و اسایش است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها