• سنجش رضایت از مجتمع های مسکن مهر با تاکید بر کیفیت مولفه های سازنده مجتمع، مورد شناسی، مسکن مهر فاطمیه یزد

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 419
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  یکی از مهم ترین مسائل قابل توجه در شهرها در حال حاضر مسکن اقشار کم درآمد یا تامین مسکن برای اقشار کم درآمد و متوسط می باشد و طرح مسکن مهر طرحی برای خانه دار شدن افراد کم بضاعت است در مقابل رضایتمندی از زندگی زمینه ساز تسری رضایت به حوزه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. بر عکس کاهش رضایت از زندگی، آثار فراوانی در سطح خرد میانه و کلان خواهد داشت. هدف از این تحقیق سنجش رضایتمندی ساکنین مجتمع مسکن مهر فاطمیه یزد با تاکید بر کیفیت مولفه های سازنده می باشد. روایی و پایی آن مورد تایید قرار گرفت. پس از پخش پرسشنامه در بین ساکنین برای نتیجه گیری سه فرضیه ساخته شد و با استفاده از نرم افزار spss به تحلیل آن پرداخته شد که برای هر کدام آزمون مناسب انجام شد. نتایج فرضیات این بود که: بین رضایتمندی و وضعیت تاهل رابطه معنی دار وجود دارد، ثانیا بین رضایتمندی از مجتمع مسکن مهر و میزان درآمد رابطه معنی دار موجود است، ثالثا بین رضایتمندی و جنسیت رابطه معنی دار وجود ندارد و بیش ترین و میزان رضایت مندی از کیفیت مولفه های سازنده مربوط به مولفه های زیست محیطی، روابط همسایگی، دید و منظر، و تسهیلات مجتمع می باشد و هم چنان کم ترین میزان رضایت مندی مربوط به مولفه های: کالبدی، و دسترسی و حمل و نقل می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها