• راهکارهای جذب مشارکت بخش خصوصی در توسعه شهری و توسعه پایدار شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 333
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اکثر جوامع توسعه نیافته با مشکل نبود استعدادهای بالقوه و منابع طبیعی و انسانی مواجه نیستند، بلکه از نبود "نگاه توسعه گرا" و "مدیریت و برنامه ریزی صحیح" رنج می برند. بخش عمده ای از ظرفیت ها و توانمندی های توسعه در بخش خصوصی نهفته است که رویکردهای دولت محور مانع از ظهور و شکوفایی این استعدادهای بالقوه می شود. یکی از مهم ترین حوزه های توسعه ملی "توسعه شهری" محسوب می شود که از طریق مدیریت یکپارچه و مشارکتی شهری محقق می شود. از جمله راهکارهای جذب مشارکت بخش خصوصی در توسعه شهری شامل توسعه فرهنگ مشارکت در جامعه، ایجاد انگیزه در مردم (بالاخص بخش خصوصی) در توسعه شهر، تدوین و اجرای طرح جامع توسعه شهری، ایجاد و تقویت فضای کارآفرینی، بهبود ساختار مدیریت شهری، استفاده از مشاوره فکری، اطلاع رسانی، خصوصی ساز و جذب سرمایه های غیردولتی می باشد. توسعه پایدار شهری نیز به عنوان جزئی از توسعه پایدار بر پایه استفاده معقول از منابع طبیعی استوارشده است و در این نوع توسعه، ملاحظات سه گانه محیطی، اقتصادی و اجتماعی در کنار هم  لحاظ خواهد شد. بنابراین شهر پایدار بر آمده از فرایند توسعه ای است که امکان ارتقای همیشگی سلامت اجتماعی- اقتصادی بوم شناسانه شهر و منطقه را فراهم کرده و این ذهنیت و امکان را به عینیت و اقدام مبدل ساخته است. از جمله راهکارهای توسعه پایدار شهری، حداقل سازی پیامدهای زیست محیطی، حداقل سازی مصرف منابع تجدیدناپذیر و بهره برداری از منابع تجدیدپذیر می باشد. در این مقاله برآنیم تا به بررسی توسعه شهری، توسعه پایدار شهری، راهکارهای جذب مشارکت بخش خصوصی در توسعه شهری و توسعه پایدار شهری، و بیان دیدگاه های مرتبط با توسعه شهری بپردازیم و نقش شهرداریها را در این زمینه برجسته سازیم. علی رغم آن که توسعه شهری منافع گوناگونی را به همراه خواهد داشت، اما اشاعه و کاربرد آن، نهادها و بسترهای خاص خود را می طلبد که از جمله آن ها می توان به نهادهای آموزشی و ترویجی، توسعه زیر ساخت ها و نهادهای مالی و قانونی اشاره کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها