• بررسی ارتباط شدت سیل خیزی با کاربری اراضی در حوضه های استان کرمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/06/12
  • تعداد بازدید: 467
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  شناخت ارتباط شدت سیل خیزی با کاربری اراضی می تواند موجب دستیابی به اطلاعاتی در خصوص بهینه سازی طرح های مرتبط با کنترل، استحصال و بهره برداری از سیل شود. برای انجام این تحقیق، ابتدا با بررسی داده های دبی روزانه ایستگاه های هیدرومتری موجود در منطقه، تعداد 86 ایستگاه با آمار مناسب و دوره مشترک آماری انتخاب شد. دبی حداکثر لحظه ای با دوره برگشت 50 ساله با استفاده از تحلیل منطقه ای محاسبه و با تقسیم آن بر مساحت حوضه، مقادیر دبی ویژه برای هر کدام از این زیر حوضه ها محاسبه شد. بر این اساس شاخص شدت سیل-خیزی محاسبه و در نه طبقه دسته بندی شد. نقشه کاربری اراضی حوضه های استان با استفاده از تصاویر ماهواره ای در 11 کلاس مختلف تهیه شد. سرانجام نقشه کاربری با نقشه شدت سیل خیزی تقاطع داده شد و سپس نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که از نظر مساحت تحت پوشش، بیش از 75 درصد اراضی استان در کلاس شدت سیل خیزی کم قرار دارد و کلاس های متوسط، زیاد و خیلی زیاد به ترتیب 75.7،96.12 و 55.3 درصد از سطح حوضه های استان را به خود اختصاص داده اند. از نظر تعداد، حوضه های متوسط تا خیلی زیاد، حدود 26 درصد حوضه های استان را شامل می شوند. نتایج تقاطع نقشه های شدت سیل خیزی و کاربری اراضی، نشان داد که کلاس های شدت سیل خیزی زیاد %69 و خیلی زیاد %77، متوسط 78% و کم 63% با اراضی بدون پوشش و یا اراضی با پوشش مرتعی فقیر منطبق است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها