• مطالعه هیستوشیمیایی ترکیبات فنولیک تحت اثر سالیسیلیک اسید در برگ زعفران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 351
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سالیسیلیک اسید به عنوان یک آنتی اکسیدان غیرآنزیمی و تنظیم کننده ی، رشد نقش مهمی در تولید ترکیبات زیست فعال در گیاهان دارد. به دلیل اهمیت ترکیبات فنولی به عنوان آنتی اکسیدان های مهم و حضورشان در اندام های زعفران، تحقیق حاضر  به منظور مطالعه اثرات غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید (1، 0.1، 0.01 میلی مولار) بر محتوای ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی در برگ های زعفران انجام شده است. به علاوه، مطالعات هیستوشیمیایی به منظور تعیین مکان تجمع سلولی ترکیبات فنولی انجام شده است. بدین منظور، کورم های زعفران با غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید به مدت 24 ساعت پیش تیمار شدند و سپس تحت شرایط گلخانه ای کشت شدند. نتایج مشخص کرد که اثرات سالیسیلیک اسید بر میزان تولید ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی نسبت به گیاهان شاهد مثبت بوده و بسته به غلظت متفاوت بود. به طور کلی، بالاترین محتوای ترکیبات فنولی و  فلاونوئیدی به ترتیب در غلظت های 1 و  0.1 میلی مولار سالیسیلیک اسید مشاهده شد. مطالعات هیستوشیمیایی با معرف neu نیز نتایج بیوشیمیایی که حاکی از افزایش محتوای ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی در گیاهان تحت تیمار نسبت به گیاهان شاهد بود را تائید کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها