• تحلیل محتوای کتاب دوم ابتدایی از حیث توجه به فعال یا غیر فعال بودن دانش آموزان طبق تکنیک ویلیام رومی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/09
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/09
  • تعداد بازدید: 1210
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از بررسی زیر بررسی تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم دبستان ازحیث توجه به درگیرکردن وفعال نگه داشتن دانش آموزان درفرایندیادگیری پرداخته است. بدین منظور دو جلد کتاب درسی علوم تجربی، بخوانیم با روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری دو جلد کتاب علوم تجربی و فارسی دوم ابتدایی در سال تحصیلی 98 -97 می باشند که تمامی صفحات آن ها مورد وارسی قرارگرفت. بنابراین در این پژوهش از روش نمونه گیری استفاده نشده و جامعه آماری و نمونه یکی هستند. این بررسی با استفاده از ابزار چک لیست تحلیل محتوا ی تصاویر اصل توجه در طراحی تصاویر کنب دوره ابتدایی پرداخته است. از روش توصیفی به منظور آشکارسازی مفاهیم آشکار با استفاده از تحلیل محتوا استفاده شده است. تایج حاصل از مطالعه نشان داد که. ضریب درگیریمتن کتاب درسی دوم عدد به دست آمده 6.0 درصد یعنی میزان فعال بودن را نشان می دهد ضریب درگیری سوالات به دست آمده 8.2 درصد یعنی فرا فعال را نشان می دهد و ضریب درگیری به دست آمده از تصاویر 3.0 درصد یعنی غیر فعال بودن را نشان می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها