• ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی، میزان فنل کل، میزان اسانس و امکان سنجی اثر دگرآسیبی جمعیت های رازیانه (.foeniculum vulgare mill) جمع آوری شده از استان اردبیل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/07
  • تعداد بازدید: 396
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  گیاهان دارای ترکیبات فنلی و پتانسیل آنتی اکسیدانی بالا در جلوگیری از بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان نقش بسزایی دارند. رازیانه (foeniculum vulgare mill.) یکی از مهم ترین گیاهان دارویی و معطر است که منابع ژرم-پلاسم گسترده و تنوع ژنتیکی بالای بین گونه ها بر اهمیت بررسی آن می افزاید. این تحقیق به منظور بررسی میزان فنل کل، پتانسیل آنتی اکسیدانی، توان دگر آسیبی و میزان اسانس 3 جمعیت رازیانه در دو مرحله از رشد گیاه (مرحله واکسی و رسیدگی کامل میوه) در استان اردبیل انجام شد. صفات مورد بررسی شامل فن کل، فعالیت آنتی اکسیدانی، میزان اسانس و توان دگرآسیبی اسانس گیاه بود. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار و مقایسه ی میانگین داده ها بااستفاده از آزمون lsd در سطح احتمال 5 درصد انجام شد. نتایج نشان داد بیش ترین میزان فنل کل (17.34 میلی گرم در گرم وزن خشک)، فعالیت آنتی اکسیدانی (83.96 درصد) و میزان اسانس (5.41 میلی لیتر در 100 گرم وزن خشک میوه) میوه رازیانه در مرحله و اکسی میوه ها حاصل گردید که جمعیت 2 (گرمی) در این صفات بر دیگر جمعیت ها برتری داشت. میزان نشت الکترولیت برگ گیاه عروسک پشت پرده (علف هرز) تحت تاثیر غلظت های مختلف اسانس رازیانه به عنوان شاخصی برای تعیین توان دگرآسیبی گیاه رازیانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد افزایش غلظت اسانس سبب افزایش نشت الکترولیت برگ علف هرز عروسک پشت پرده می گردد به طوری که در غلظت های 250، 500 و 1000 pmm بیش ترین میزان نشت الکترولیت مشاهده گردید. بنابراین جمعیت 2 (گرمی) در مرحله واکسی میوه به عنوان بهترین جمعیت در صفات مورد بررسی و غلظت 250 ppm به عنوان غلظت تاثیرگذار بر فعالیت دگر آسیبی گیاه رازیانه مطرح می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها