• ارزیابی لرزه ای مخزن استوانه ای آب بتن آرمه با در نظر گرفتن اندر کنش آب و سازه تحت بارهای لرزه ای

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 253
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله ارزیابی لرزه ای مخزن استوانه ای آب بتن آرمه با در نظر گرفتن اندر کنش آب و سازه تحت بارهای لرزه ای

  مخازن ذخیره سیال از اجزاء بسیار مهم در شریان های حیاتی به حساب می آیند. با توجه به آسیب های وارده از طرف زمین لرزه ای گذشته بر مخازن بررسی لرزه ای این مخازن و طرح مخازن مقاوم تر در برابر زمین لرزه ها ضروری می باشد. محققان زیادی از گذشته تاکنون بر روی جنبه های مختلف رفتار مخازن تحقیق نموده اند اما هنوز نیز جنبه های گسترده ای از رفتار مخازن خصوصا رفتار لرزه ای آن ها ناشناخته می باشد. امرزه استفاده از مخازن سیالات در تاسیسات شهرها بسیار مهم می باشد. این مخازن برای نگهداری انواع سیال از جمله آب آشامیدنی و سوخت مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از عواملی که در این زمینه دارای اهمیت است امکان استفاده از این مخازن در شرایط بحرانی است. از این رو در تحقیق به بررسی عملکرد مخازن نگهداری آب در زمان زلزله پرداخته شده است. هدف از این بررسی کنترل وضعیت سازه در اجرای مخزن به صورت رو سطحی می باشد. لذا برای این کار بعد از مدل سازی به انجام تحلیل های مورد نیاز پرداخته شده است. در این تحقیق اندرکنش سیال و سازه با استفاده از نرم افزار آباکوس نسخه 6.14 مدل سازی شده است. به منظور تعریف زلزله از شتاب نگاشت زلزله لوماپریتا، کوبه و امپریال والی استفاده شده است. لذا در این تحقیق برای رسیدن به هدف اصلی از 9 مدل با ارتفاع و ضخامت متفاوت استفاده شده است. برای دیدن اثر ارتفاع، عرض مخزن ثابت و ارتفاع آن به ارتفاع پارامترهای h1، h2 و h3 تغییر می کند که نسبت h/b برای هر یک بررسی خواهد شد. نسبت های 1، 1.5 و 2 مورد نظر خواهد بود. برای در نظر گرفتن ضخامت برای هر یک از مدل ها از ضخامت های 20 و 30 و 40 سانتی متری استفاده می شود. آنالیز نتایج حاکی از این می باشد که ضخامت دیواره 30 سانتی متر ضخامت بهینه و نسبت h/b برابر با 1.5 مناسب ترین مدل مخزن های بتنی مورد بررسی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها