• تاثیر سیکل های ذوب و انجماد بر مشخصات مکانیکی ملات ماسه-آهک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/30
  • تعداد بازدید: 215
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تاثیر سیکل های ذوب و انجماد بر مشخصات مکانیکی ملات ماسه-آهک

  ملات مادهای است که عامل اصلی پیوستگی و انتقال تنش در ساختمان های بنایی می باشد. آگاهی از مشخصات مکانیکی ملات سخت برای اطمینان از عملکرد مناسب دیوار های بنایی ضروری است. ماسه حجم زیادی از ملات را در بر می گیرد که به صورت سنتی در ساخت ملات بر اساس مصالح موجود بکار می رود. مهم ترین پارامتر تاثیرگذار بر مقاومت و استحکام دیوارهای بنایی، میزان مقاومت فشاری و کششی ملات بکار گرفته شده در مرحله ساخت آن می باشد. در این تحقیق، با هدف بررسی نحوه تاثیر گذاری پارامتر کاهش دمای انجماد بر مقاومت فشاری، خمشی و کششی پنج نوع ملات، تحت سیکل های ذوب و انجماد، نمونه هایی ساخته و در آزمایشگاه تحت بارگذاری قرار داده شد. نمونه های ساخته شده شامل یک طرح شاهد در دو ترکیب ملات ماسه شسته و نشسته به همراه سیمان و سه ترکیب از ملات باتارد با ماسه شسته بوده است. ملات باتارد در سه نوع متفاوت به صورت معمولی، حاوی 5 درصد میکروسیلیس و 5 درصد نانوسیلیس ساخته شد. در پایان پس از انجام آزمایشات مختلف مشخص شد که کاهش دمای انجماد بر مقاومت فشاری ملات موثر بوده ولی بر مقاومت خمشی و کششی چندان موثر نمی باشد. در سیکل های پایینتر، مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان بیش تر بوده ولی با کاهش دمای انجماد در سیکل های بالاتر، ملات باتارد حاوی نانوسیلیس به دلیل دارا بودن آهنگ کمتر در تغییرات مقاومت فشاری رفتار بهتری را نمایش داد. هم چنین مشخص شد که با افزودن میکرو سیلیس به ملات باتارد می توان مقاومت مکانیکی آن را تا حدودی بهبود بخشید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها