• پیش بینی ضریب زبری در رودخانه های استان ایلام

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1050
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  با وجود تحقیق مستمر در چند دهه گذشته در مورد پیش بینی ضریب زبری در رودخانه های کوهستانی، به دلیل پیچیدگی این پیش بینی و وابستگی به آن عوامل متعدد که برخی از آن ها نیازمند به زمان و توجه بیشتر می باشد، هنوز مجهولات فراوانی در ارائه یک ضریب زبری مناسب در مناطق کوهستانی وجود دارد. همچنین به کارگیری یک مقدار ثابت شاید تصویرگر واقعی از شرایط جریان و هندسه رودخانه نباشد، لذا بهتر است یک دامنه از ضریب زبری به جای یک مقدار ثابت در اختیار طراحان و برنامه ریزان قرار می گیرد تا براساس آن بهتر بتوان پروژه های منابع آب و مهندسی رودخانه را مدیریت کرد. با افزایش عمق بستر رودخانه یعنی شکل بستر pool سرعت کاهش یافته و شیب پروفیل های سرعت افزایش یافته که این امر نشان دهنده این است که سرعت در این پروفیل ها دارای اختلاف کمتری می باشد. قطر ذرات بستر روی برآمدگی یا شکل بستر riffle به دلیل سرعت بیشتر جریان بزرگ تر از قطر ذرات روی فرورفتگی یا شکل بستر pool هستند که همین موضوع باعث شده تا تنش برشی و همچنین به تبع آن مقاومت جریان افزایش یابد که تاثیر متقابل سرعت جریان، شکل بستر و اندازه ذرات بستر را نشان می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها