• مقایسه مدل رفتاری حاکم بر سیستم فونداسیون شمع و پی رادیه در خاک های ریزدانه و درشت دانه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 243
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله مقایسه مدل رفتاری حاکم بر سیستم فونداسیون شمع و پی رادیه در خاک های ریزدانه و درشت دانه

  تعداد زیادی از سازه های مواجه با اندرکنش لرزه ای خاک- شمع- سازه، دچار خرابی و یا گسیختگی شمع و یا حتی کل سازه شده اند. پیچیدگی های موجود در مسائل مربوط به شمع و اندرکنش شمع و خاک و فونداسیون به همراه اثرات ناشی از نیروی زلزله و هم چنین عدم وجو د روش های دقیقی که از فرضیات ساده کننده استفاده نکنند، نیاز به استفاده از روش های عددی را برای تحلیل و شناخت هر چه بیش تر، روشن می سازد. از طرفی سازه ای که یکبار زلزله ای را تجربه نموده است، توان مقاومت آن مقابل زلزله دیگر مورد تردید است.

  مدل سازی صحیح خصوصیات خاک ها از جمله مسائلی هست که باید به آن دقت نموده و رفتار دینامیکی خاک را صحیح تر در نظر گرفت. در این تحقیق برای بررسی این موضوع،فونداسیون به همراه شمع بر روی انواع خاک در نرم افزار المان محدود مدل شده و تحت زلزله کوبه قرار گرفته است. سپس پاسخ های لرزه ای از قبیل نشست فونداسیون، توزیع تنش، تغییر شکل های جانبی شمع و ... مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده این است که، نتایج حاصل نشان دهنده ی این است که در نظر گرفتن مدل موهر کولمب برای خاک درشت دانه و سخت شوندگی کرنشی ربای خاک ریزدانه نتایج بهتری را حاصل می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها