• بررسی تطبیقی نگرش های جنسیتی در اسلام و دیدگاه های روانشناختی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/05/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/05/15
  • تعداد بازدید: 104
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی تطبیقی نگرش های جنسیتی در اسلام و دیدگاه های روانشناختی

  در این مقاله به بررسی نگرش های جنسیتی در اسلام، نظریه طرحواره جنسیتی، نظریه فمینیسم و مدل جامعه پذیری جنسیتی پرداخته خواهد شد و سپس دیدگاه این مکاتب با یکدیگر مقایسه می شود. سوال اصلی این پژوهش این است که هر یک از مکاتب اسلام، نظریه طرحواره جنسیتی، نظریه فمینیسم و مدل جامعه پذیری جنسیتی نسبت به زنان و مردان و نقشه ایی که هر یک از آنها در خانواده و در جامعه دارند، چه دیدگاهی دارند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که مهمترین اختلاف مکتب اسلام با نظریات غربی، در نظر گرفتن یا نگرفتن تفاوت های جنسی است. تفاوت اصلی در نوع نگاه این رویکردها این است که ازنظر یکی مصلحت از جانب خداوند تعیین می گردد و در رویکرد دیگر مصلحت را خود انسانها مشخص می کنند. مساله اساسی دیگر این است که بدانیم آیا لازم است دنیا را از دید جنسیت ببینیم یا نه؟ برای حل این تناقض در بحث جنسیت، به جای اینکه زنان و مردان را در دودسته جدا قرار دهیم، لازم است به تفاوت های فردی آنها توجه داشته باشیم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها