همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • شیوع افسردگی در زنان باردار ایرانی: یک مطالعه متاآنالیز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/03/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/03/14
  • تعداد بازدید: 318
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  شیوع افسردگی در زنان باردار ایرانی: یک مطالعه متاآنالیز

  افسردگی یک مشکل شایع در دوران بارداری است که می تواند سلامت مادر و نوزاد را در معرض خطر قرار دهد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع افسردگی در زنان باردار ایرانی انجام شد. این مطالعه به صورت فراتحلیل از 1 / 1 / 1378 تا پایان 31 / 4 / 1399 انجام شد. کلیه مقالات علمی منتشر شده افسردگی در زنان باردار در شش پایگاه داده ای و موتور جستجوگر scholar google جستجو و ارزشیابی کیفی شدند. ناهمگونی مطالعات با استفاده از شاخص 2i و احتمال سوگیری در انتشار توسط آزمون egger و مدل متارگرسیون برای ارزیابی متغیرهای مظنون به ناهمگونی در سطح معناداری 05 / 0 درصد بررسی شد. در نهایت تعداد 33 مقاله با استفاده از نرم افزار cma تحلیل شد. بر مبنای مدل تصادفی، شیوع افسردگی در زنان باردار ایرانی برابر با 9 / 10 درصد به دست آمد. بیشترین شیوع در شهر بناب ( 8 / 44 درصد) و کمترین شیوع در تهران ( 7 / 0 درصد) محاسبه شد. بین سال، حجم نمونه، میانگین سنی و شیوع افسردگی در زنان باردار ارتباط معناداری وجود داشت. (p<0.05)بر مبنای نتایج این مطالعه، افسردگی تقریبا روی یک دهم از زنان باردار تأثیرگذار است. بنابراین، ضروری است به منظور کاهش افسردگی در این گروه، اقداماتی نظیر ورزش و روان درمانی صورت گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها