• بهینه سازی مدل میانگین نیم واریانس در بازار مالی بین الملل توسط الگوریتم های pso و ga و fa

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 636
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بهینه سازی مدل میانگین نیم واریانس در بازار مالی بین الملل توسط الگوریتم های pso و ga و fa

  یکی از اصلی ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی، انتخاب سبد سهام به منظور حداقل سازی ریسک و در عین حال حداکثرسازی بازده می باشد. تجربه نشان می دهد سرمایه گذاری روی یک دارایی خاص می تواند زیان های کلانی به سرمایه گذار وارد نماید. افراد و سازمان ها ترجیح می دهند به جای انجام سرمایه‌گذاری واحد، در یک سبد سهام سرمایه گذاری لازم را انجام دهند. در این صورت، این مزیت برای سرمایه گذاران فراهم می شود که با تنوع دارایی های مالی، ریسک کلی سرمایه گذاری کاهش یابد، بدون آنکه تأثیر منفی بر بازده مورد انتظار داشته باشد.

  از اینرو مسأله انتخاب بهینه در سبد سرمایه گذاری، یکی از مهم ترین مسائل علم مالی و سرمایه گذاری می باشد وکاربرد فراوانی در برنامه‌ریزی ها و تصمیم‌گیری‌های مالی دارد. برای این منظور مدل های متعددی با هدف کمینه کردن ریسک و بیشینه کردن بازده و روش های متعددی برای بهینه کردن این مدل ها با هدف کمینه کردن ریسک و بیشینه کردن بازده وجود دارد. در پژوهش حاضر، به وسیله مدل میانگین نیم واریانس به بهینه سازی سبد سهام می پردازیم و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬیﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺒﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻬﺎم ﺑﺎ از اﻟﮕﻮریﺘﻢ ﻫﺎی pso و ga و fa ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اداﻣﻪ ﻧﺘﺎیﺞ ﺑﺎزده و ریﺴک ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮ یک ﻣﻮرد ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. نتایج نشان داد که الگوریتم ga بهترین سبد سرمایه گذاری را به ما ارائه می دهد که کمترین ریسک و بیشترین بازده را به ما می دهد در حالیکه سبد سرمایه گذاری را به طور کامل متنوع کرده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها