• آسیب شناسی برنامه ریزی آرمانی در تخصیص بهینه بودجه عملیاتی بانک آینده استان خوزستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 519
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  آسیب شناسی برنامه ریزی آرمانی در تخصیص بهینه بودجه عملیاتی بانک آینده استان خوزستان

  این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی آسیب های برنامه ریزی آرمانی در تخصیص بهینه بودجه عملیاتی به انجام رسیده است. بر اساس جمع بندی مطالعات پیشین و برپایه داده های بدست آمده از پیاده سازی تکنیک دلفی در میان خبرگان و برنامه ریزان ارشد بانک آینده استان خوزستان و خط مشی گذاران بانک در این حوزه هفت معیار آسیب های حوزه ورودی بودجه، آسیب های حوزه نظارت بر فرایند های سازمانی، آسیب های حوزه اثربخشی و کارایی هزینه ها، آسیب های حوزه ضعف ساختار در سازمان، آسیب های خروجی بودجه بندی، آسیب های حوزه نتایج بودجه بندی و آسیب های حوزه حاکمیت قانون در بودجه بندی شناسایی شدند. با بهره گیری از رویکرد سلسله مراتبی، ابتدا با استفاده از این روش درخت سلسله مراتب تشکیل گردید، سپس به بررسی گزینه‌های مورد بررسی با توجه به معیارهای پرداخته شد و پس از آن به بررسی معیارها بر مبنای تابع هدف پرداخته شد.

  با پیاده سازی نرم افزار اکسپرت چویس اولویت بندی گردید. نتایج بررسی های آماری نشان داد از دید خبرگان و برنامه ریزان ارشد بانک آینده استان خوزستان آسیب های حوزه حاکمیت قانون در بودجه بندی با ارزش 0.219 در رتبه اول اولویت آسیب های برنامه ریزی آرمانی در تخصیص بهینه بودجه عملیاتی قرار گرفته و در رتبه های بعدی آسیب های حوزه اثربخشی و کارایی هزینه ها با ارزش 0.182 در رتبه دوم، آسیب های خروجی بودجه بندی با ارزش 0.179 در رتبه سوم، آسیب های حوزه نتایج بودجه بندی با ارزش 0.135 در رتبه چهارم، آسیب های حوزه نظارت بر فرایند های سازمانی با ارزش 0.117 در رتبه پنجم، آسیب های حوزه ورودی بودجه با ارزش 0.088 در رتبه ششم و در آخر آسیب های حوزه ضعف ساختار در سازمان با ارزش 0.075 در رتبه هفتم اولویت آسیب های برنامه ریزی آرمانی در تخصیص بهینه بودجه عملیاتی را در اختیار دارند، نرخ سازگاری 0.005 نیز در بازه مقبول قرار دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها