حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • تأثیر اعتماد عاطفی و شناختی بر یادگیری فردی: مطالعۀ نقش میانجی شبکه های اجتماعی و تسهیم دانش

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 611
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 66193590

  تأثیر اعتماد عاطفی و شناختی بر یادگیری فردی: مطالعۀ نقش میانجی شبکه‌های اجتماعی و تسهیم دانش

  زمینه و هدف: شبکه‌های اجتماعی بر پایۀ اعتماد گسترش یافته‌اند و می‌توانند با آسان‌سازی به اشتراک‌گذاری دانش به یادگیری فردی یاری رسانند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اعتماد عاطفی و شناختی بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تسهیم دانش بر یادگیری انجام شده است. روش‌شناسی: این پژوهش از نگاه هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت جمع‌آوری داده‌ها  پیمایشی است. جامعۀ آماری آن را معلمان مدارس متوسطه آموزش و پرورش مشهد که در شبکه‌های اجتماعی عضو هستند تشکیل می‌دهند که از میان آن‌ها 375 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند.

  برای تحلیل داده‌ها نیز از معادلات ساختاری و نرم‌افزار اموس و اس پی اس اس استفاده شده است. یافته‌ها: اعتماد عاطفی و شناختی بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی تأثیر مثبت داشته‌اند. اثر مثبت کاربرد شبکه‌های اجتماعی بر تسهیم دانش و همچنین تأثیر مثبت تسهیم دانش بر یادگیری فردی تأیید شده است. نتیجه‌گیری: با افزایش اعتماد میان‌فردی می‌توان بستری مناسب برای ترویج استفاده از شبکه‌های اجتماعی، برای به اشتراک‌گذاری دانش در میان معلمان فراهم ساخت که نتیجۀ آن ارتقای کیفی نظام آموزشی در مدارس خواهد بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها