حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • الگوی عوامل مؤثر بر شکل گیری تجربۀ دیجیتال کارکنان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 361
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 66193590

  الگوی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تجربۀ دیجیتال کارکنان

  زمینه و هدف: رویارویی و تعامل کارکنان با سازمان، تجربه و درک همه‌جانبه‌ای را از حضور و عضویتشان در سازمان برای آنها ایجاد می‌کند که بر رفتار، نگرش و عملکرد آنها تأثیرگذار است. پیدایش تحول دیجیتال در دنیای کسب و کار ماهیت این تجربه را پیچیده‌تر و شناخت چگونگی شکل‌گیری آن را ضروری‌تر ساخته است. پژوهش حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تجربۀ دیجیتال کارکنان پرداخته است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نگاه هدف کاربردی، بر اساس نحوه جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی و با روش کیفی دومرحله‌ای انجام شده است.

  ابتدا با استفاده از روش مرور نظام‌مند مبانی نظری 22 مقاله و گزارش حرفه‌ای در مبانی نظری مرور شد و الگوی اولیه‌ای برای این مفهوم ارائه شد. سپس برای تأیید و تکمیل عوامل شناسایی شده در مرحله اول، با یازده نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه‌ای در حوزه تحول دیجیتال و منابع انسانی کشور که با نمونه‌گیری هدفمند قضاوتی و گلوله‌برفی انتخاب شدند مصاحبه شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از این مصاحبه‌ها نیز با روش تحلیل مضمون انجام شد. یافته‌ها: در این پژوهش 70 عامل گوناگون به عنوان عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تجربۀ دیجیتال کارکنان در سازمان شناسایی شدند که در قالب 8 مقولۀ اصلی فرهنگی، شغلی، رهبری، استراتژی، نام تجاری، فناوری، محیط فیزیکی و عوامل فردی طبقه‌بندی شدند. نتیجه‌گیری: بهسازی وضعیت موجود عوامل اثرگذار بر شکل‌گیری تجربۀ دیجیتال خوشایند برای کارکنان در سازمان بر آن ضروری است. الگوی ارائه‌شده در این پژوهش می‌تواند به عنوان مبنایی در این زمینه استفاده شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید