حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی جایگاه معاصر بالیخلو و پیوندش با توسعه پایدار شهری استان اردبیل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 412
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02634310514

  بررسی جایگاه معاصر بالیخلو و پیوندش با توسعه پایدار شهری استان اردبیل

  شهر اردبیل شهر مقدس و مأمن کوه و آب مقدس همواره در طول تاریخ با اتکا به داشته‌های خویش منشأ و منبع بروز جریانات عظیم تفکرات مذهبی و ایدئولوژیک و حکومتی و اجتماعی و فرهنگی بوده است این رویه به موجب وجود پتانسیل‌ها و منابع طبیعی موجود در عرصه جغرافیایی و همچنین تاریخ چندین هزارساله شهرنشینی و تمدن به‌دست‌آمده از تجربیات حکومتی در خود است از جمله این منابع و انباشته‌های طبیعی و خدادادی که هنوز هم در جریان است می‌توان به رودخانه بالیخلو اشاره کرد این رودخانه با طولی حدود 75 کیلومتر از دیرباز موارد استفاده‌ی فراوانی داشته است که می‌توان به فصول در موردش تحقیق نمود باید اذعان کرد توسعه پایدار در هزاره سوم و دوران معاصر به عنوان انقلابی مدنظر می‌باشد که حیات بشری بدان وابسته است امکان دارد در صورت عدم توجه به آن منجر به انقراض نسل بشر شود و در این پژوهش بنا بر آن داریم تا با انجام مطالعات کتابخانه‌ی و میدانی و ترسیم کروکی‌های در خصوص اهمیت، کالبد، کارکرد و عناصر هویتی طبیعی رودخانه بالیخلو و بررسی اثر و نقش آن در طول تاریخ معماری شهر اردبیل در برآیندی بر تجمیع موارد به دست آمده نسبت به تبیین جایگاه و الگوواره موجودیت فعلی رودخانه دست‌یافته و در خصوص آینده این عنصر هویتی و طبیعی و حیاتی شهر اردبیل به یک طرح و انگاره‌ی معمارانه دست یابیم لذا در پایان این پژوهش و با نگاهی به منابع مورد استفاده و جمع‌آوری مطالعات میدانی و کتابخانه‌ی سعی در ارائه یک تجزیه و تحلیل استدلالی و منطقی نسبت به ارائه مطالب به‌دست‌آمده نموده‌ایم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها