18 شماره از این ژورنال منتشر شده است.
 • مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری
  حوزه های تحت پوشش : معماری - فنی و مهندسی
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  نوع انتشار : آنلاین
  زبان انتشار ژورنال : فارسی
  وب سایت ژورنال : کلیک کنید
  جزئیات بیشتر ژورنال
  • آخرین بروزرسانی : 1401/07/18
  • سال انتشار : 1397
  • محل انتشار : کرج - ایران
  • شاپای الکترونیکی : 26454424
  • ایمیل : shij.journals[at]gmail.com
تعداد کل مقالات منتشر شده در این ژورنال : 165 مقاله
مقالات جدیدترین رویدادها