• تأثیر جریان نقد آزاد مازاد به واسطه کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 408
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  یکی از اقلام صورت‌ های مالی که به ‌عنوان معیار ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری واحد انتفاعی قرار می‌گیرد، " گزارشگری سود" می‌ باشد. محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روش‌ ها و برآوردهای حسابداری است. اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پیش‌ بینی و همچنین اعمال روش ‌هایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، هزینه جاری یا سرمایه‌ای تلقی کردن هزینه‌ های تحقیق و توسعه و تعیین هزینه مطالبات مشکوک الوصول ازجمله مواردی هستند که مدیران می ‌توانند از طریق اعمال آن ‌ها سود را تغییر دهند (چن و همکاران، 2005). ازیک‌طرف به دلیل آگاهی بیشتر مدیران از وضعیت شرکت، انتظار می‌رود به‌ گونه‌ ای اطلاعات تهیه و ارائه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند (دزورت و سالتریو، 2001). از طرف دیگر بنا به دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و... مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممکن است با دست‌کاری سود، وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد (گرفین و همکاران، 2009). تحت چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش ‌شده در صورت‌های مالی مغایرت داشته و رویدادی تحت عنوان مدیریت سود رخ‌ داده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر جریان ‌های نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود شرکت‌ ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ‌ای و توصیفی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1389 تا 1394 بررسی‌شده است (612 شرکت - سال). نتایج تحقیق در ارتباط با تائید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که جریان نقد آزاد مازاد بر مدیریت سود تأثیر مثبت (مستقیم) دارد. همچنین با توجه به تجزیه ‌و تحلیل ‌های صورت گرفته در ارتباط با تائید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود تأثیر منفی (معکوس) دارد. درنهایت با توجه به تجزیه‌ و تحلیل‌ های صورت گرفته در ارتباط با تائید فرضیه سوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که کیفیت حسابرسی شدت تأثیر مستقیم جریان نقد آزاد مازاد بر مدیریت سود را تعدیل می‌کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها