• محاسبه پارامترهای هیدرولیکی سرعت و عمق جریان بر روی سرریز اوجی با استفاده از نرم افزارflow-3d (مطالعه موردی، سرریز سد جره)

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 617
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  با توجه به رشد روزافزون جمعیت و افزایش نیاز به آب، ضرورت احداث سدهای بزرگ و بدنبال آن سرریزهایی که توان عبور دبی های زیاد را داشته باشند هر بیشتر احساس می گردد. یکی از مشکلاتی که ساختمان سرریز سدها را تهدید می کند پدیده کاویتاسیون است. تجربه نشان داده است که در جریان های سریع بر روی این نوع سرریزها وقتی که سرعت آب زیاد شود احتمال خطر کاویتاسیون زیاد می باشد. در این تحقیق با استفاده از مدلflow-3d  که یک نرم افزار قوی در زمینه cfd می باشد، سرریز سد جره را مدل نموده و هیدرولیک جریان بر روی آن شبیه سازی و پارامترهای سرعت و عمق مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور در طول سرریز تعداد 10 ایستگاه جهت اندازه گیری پارامترهای مذکور در نظر گرفته شد. بر مبنای نتایج اندازه گیری های صورت گرفته با مدل flow-3d و مقایسه با مدل فیزیکی ساخته شده در آزمایشگاه موسسه تحقیقات آب، نتایج از مطابقت خوبی برخوردار بودند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها