• بررسی عوامل موثر بر ترک خدمت اختیاری کارکنان در صنعت پخش

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 554
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  امروزه توزیع و پخش نقش موثری در ایجاد زمینه‌ هایی برای رشد اقتصاد ایفا می‌کنند. صنعت پخش بدون شک در حال تبدیل شدن به یکی از پایه‌ های توسعه اقتصادی است. منابع ‌انسانی ارزشمندترین سرمایه ‌های تمامی سازمان‌ ها است. همگان دریافته ‌اند که مزیت رقابتی پایدار در گرو سرمایه‌ های انسانی و کارکنان است. تلاش سازمان ها نیز زمینه‌ سازی برای حضور بلند‌مدت این کارکنان می ‌باشد، چراکه آنان مهمترین منبع سازمان هستند و ترک خدمت آنان هزینه‌ های زیادی بر سازمان تحمیل می ‌کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی علل ترک خدمت کارکنان در صنعت پخش می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کارکنان خارج شده (به صورت اختیاری) و به مدت 18 ماه (سال 93 و نیمه‌ اول سال 94) است که سازمان را ترک نموده و کمیته خروج برای آنها برگزار شده است. ابزار جمع ‌آوری داده‌ ها مصاحبه و پرسشنامه باز می‌باشد. برای تجزیه تحلیل داده‌ ها از روش ‌های آمار توصیفی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که باتوجه به یافته ها و نتایج مصاحبه های انجام شده، دریافتیم مهمترین دلایل ترک اختیاری کارکنان به ترتیب اولویت، شامل فشارکاری (17.04 درصد)، مافوق مستقیم (16.59 درصد)، حقوق و مزایا (11.21 درصد)، پیشرفت شغلی (3.59 درصد)، محیط کار (3.14 درصد) و سایر موارد می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها