حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • شروط ثبات قراردادها در حقوق آمریکا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/26
  • تعداد بازدید: 195
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09022517597

  شروط ثبات قراردادها در حقوق آمریکا

  شرط ثبات، تعهد ویژه ای است که براساس آن کشور خارجی نمی تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری، بدون رضایت طرف دیگر، تغییر دهد و همچنین تدبیری است تضمینی و احتیاطی که در قراردادهای خصوصی درج می گردد و به موجب آن دولت ها ملزم می شوند تها از مداخله در تغییر یا فسخ قرارداد خودداری نمایند. شرط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری اصولا به منظور مقابله و تقلیل ریسک سیاسی ابداع شده است. لازم به ذکر است که به تغییر سیاست های دولت سرمایه پذیر دراصطلاح ریسک سیاسی می گویند. لازم به ذکر است شروط ثبات در کلیه قراردادها نقش ویژه ای در جلوگیری دولت میزبان از تصویب قوانین مغایر با قرارداد و تغییر قانون حاکم در زمان انعقاد قرارداد دارد. شروط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری اصولا به منظور مقابله و تقلیل ریسک سیاسی ابداع شده است. همچنین در قراردادهای درازمدت و بالاخص در بخش منابع طبیعی در قرارداد سرمایه گذاری درج می شود. سوال اصلی این پژوهش آن است که شروط ثبات قراردادها در حقوق آمریکا بر چه مبنایی استوار است؟ این پژوهش بر این فرض متکی است که در قوانین آمریکا اختیار دولت در خاتمه دادن به قراردادهای اداری امری مسلم است. این پژوهش به صورت کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی گرداوری شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها