• تأثیر مدیریت دانش سازمانی بر عملکرد مدیریت ارتباط با مخاطبان شهرداری تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/17
  • تعداد بازدید: 173
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  تأثیر مدیریت دانش سازمانی بر عملکرد مدیریت ارتباط با مخاطبان شهرداری تهران

  یکی از ملزومات بهره برداری از دانش در سازمان ها استفاده از ابزار فناوری اطلاعات و ایجاد یک پایگاه دانشی است. دراین صورت است که می توان تمام تجارب سازمانی و دانش پنهان و آشکار همکاران را ذخیره و کدگذاری نمود تا استفاده از آن در سراسر سازمان آسان شود. مدیریت اسناد سازمانی، ایجاد انجمن های خبرگی و تشکیل اتاق های فکر برای تولید و پرورش ایده ها از موضوعاتی است که با استقرار سامانه جامع مدیریت دانش محقق خواهد شد. بنابراین بررسی سرمایه گذاری هایی مانند خرید خدمات مشاوره مدیریت در زمینه طراحی استراتژی مدیریت ارتباط با مخاطبان و مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار، خرید یا توسعه و پیاده سازی ابزارهای فناوری اطلاعات مدیریت ارتباط با مخاطبان و آموزش کارکنان، برای مدیریت ارتباط با مخاطبان ضروری می باشد.

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش سازمانی بر عملکرد مدیریت ارتباط با مخاطبان در شهرداری تهران بوده است. در این پژوهش به منظور بررسی فرضیات مرتبط با تأثیر زیرساخت های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت ارتباط با مخاطبان الکترونیک در شهرداری تهران از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. بدین منظور با توجه به نمونه آماری که 80 نفر از مدیران شهرداری تهران بودند به پنج بُعد فرهنگ سازمانی، زیرساخت سازمانی، منابع انسانی، زیرساخت های فناوری اطلاعات و استراتژی و رهبری سازمان و مدیریت ارتباط با مخاطبان الکترونیک پرداخته شد که نتایج نشان از تأیید و تأثیر همه فرضیات پژوهش داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها