• تاثیر ذهنیت مثبت از صاحبکار و همزادپنداری با صاحبکار بر کیفیت اجرای حسابرسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/01/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/01/15
  • تعداد بازدید: 230
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  تاثیر ذهنیت مثبت از صاحبکار و همزادپنداری با صاحبکار بر کیفیت اجرای حسابرسی

  به دنبال استقرار قانون ماده واحده استفاده از خدمات حسابداران رسمی و ایجاد جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1380، تعداد موسسات حسابرسی رو به افزایش نهاد. از طرف دیگر اجرای سیاست های خصوصی سازی در قالب قوانین برنامه های توسعه اقتصادی منجر به تغییراتی در محیط اقتصادی ایران به عنوان یکی از استفاده کنندگان خدمات حسابرسی گردید. این تغییرات تأثیر ویژه ای بر بازار حسابرسی در ایران داشت، به نحوی که افزایش موسسات حسابرسی و افزایش رقابت در این بازار، گزینه های انتخاب حسابرس توسط صاحبکاران را افزایش داد و فرصت های بیشتری برای انتخاب حسابرسی که درخور نیازهای شرکت است در اختیار آنان گذاشت.

  نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندگان است. حسابرسی با کیفیت بالا، اعتبار اطلاعات حسابداری تهیه شده توسط شرکتها را بهبود می بخشد و به استفاده کنندگان به خصوص سرمایه گذاران فرصت می دهد با اعتماد بیشتری وضعیت مالی و نتایج عملکرد شرکت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

  به همین دلیل کیفیت حسابرسی از اهمیت زیادی برخوردار است لذا حسابرس مستقل شخص کلیدی در تضمین کیفیت صورت های مالی است. با توجه به تأثیری که آشنایی حسابرس با صاحبکار بر استقلال حسابرسان دارد، این پدیده در سال های اخیر به زمینه مهمی در تحقیقات دانشگاهی و محافل حرفه ای تبدیل شده است. مشخص گردید ذهنیت مثبت حسابرس و همزاد پنداری با صاحبکار بر کیفیت حسابرسی موثر می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها