• مقایسه اثربخشی درمان شناختی - رفتاری مذهب محور و آموزش تاب آوری در تبعیت از درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/17
  • تعداد بازدید: 284
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  مقایسه اثربخشی درمان شناختی - رفتاری مذهب‌محور و آموزش تاب‌آوری در تبعیت از درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

  سابقه و هدف : بیماری دیابت از جمله بیماری‌های مزمن است که برای جلوگیری از عوارض آن تبعیت از درمان نقش بسزایی دارد . این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی - رفتاری مذهب‌محور (rcbt) و آموزش تاب‌آوری در مولفه‌های تبعیت از درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شده است .

  روش کار : پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و گروه کنترل است که از میان بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه‌کننده به مراکز خدمات جامع سلامت با روش نمونه‌گیری هدفمند ، تعداد 45 نفر نمونه نهایی در نظر گرفته و سپس به‌طور تصادفی ساده در سه گروه 15 نفره شامل دو گروه آزمایش و یک گروه گواه گمارده شدند . 

  یک گروه آزمایشی 10 جلسه 60 دقیقه‌ای درمان شناختی - رفتاری مذهب‌محور و گروه دیگر 9 جلسه 60 دقیقه‌ای آموزش تاب‌آوری دریافت کردند . داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک‌متغیره و آزمون توکی تجزیه‌وتحلیل شد . در این پژوهش همۀ موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند .

  یافته‌ها : نتایج نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و گروه گواه در پس‌آزمون تبعیت از درمان با کنترل پیش‌آزمون (p=0.001 و f=22.5) در سطح اطمینان 95 درصد (p<0.05) تفاوت وجود داشت ؛ ولی در بین دو گروه درمان شناختی - رفتاری مذهب‌محور و آموزش تاب‌آوری (f=8.46 و p=0.2) در سطح 95 درصد (p<0.05) به لحاظ آماری تفاوت معنادار وجود نداشت .

  نتیجه‌گیری : یافته‌ها نشان داد که درمان شناختی - رفتاری مذهب‌محور و آموزش تاب‌آوری هر دو در افزایش تبعیت از درمان بیماران مبتلا به دیابت مؤثر است . بنابراین از هر دو روش می‌توان به‌عنوان روشی کمکی در درمان بیماران مبتلا به دیابت جهت افزایش تبعیت از درمان بهره برد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها