• بررسی تاثیر سبک های تفکر شهودی بر خلاقیت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/19
  • تعداد بازدید: 314
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی تاثیر سبک های تفکر شهودی بر خلاقیت

  خلاقیت و نوآوری به واسطه نقشی که در خلق ارزش برای سازمان ها داشته و یکی از ارکان انطباق با تغییرات محیط محسوب می شود ، یکی از محورهای پژوهشی مورد علاقه پژوهشگران است . از طرفی از شهود بعنوان یکی از روش های دستیابی به خلاقیت نام برده و برخی محققین شهود را منبع خلاقیت های بشری عنوان کرده اند . پژوهشگران چهار سبک تفکر شهودی عاطفی ، استنباطی ، انتزاعی و تصویر بزرگ شناسایی کرده اند . هدف پژوهش ، بررسی تاثیر سبک های تفکر شهودی بر خلاقیت در یک سازمان بزرگ خصوصی است .

  پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و پیمایشی است . بمنظور جمع آوری داده ها برای بررسی فرضیه های پژوهش، پرسشنامه ای با 29 گویه برای سنجش سبک های تفکر شهودی و 50 گویه برای بررسی خلاقیت کارکنان ، بین 280 نفر از کارکنان سازمان توزیع شد . از این بین 261 پرسشنامه قابل قبول عودت داده شد . در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های همبستگی و رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفت . در این پژوهش مشخص شد که تمامی سبک های تفکر شهودی با خلاقیت رابطه مثبت و معنادار دارند و از میان سبک های تفکر شهودی ، شهود تصویر بزرگ دارای بیشترین اثر و شهود استنباطی دارای کمترین تاثیر بر خلاقیت در سازمان مورد بررسی است .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها