• مدل سازی عددی بررسی رفتار وابسته به زمان تونل انتقال آب بالبک با نرم افزار flac2d

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/10
  • تعداد بازدید: 160
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  مدل سازی عددی بررسی رفتار وابسته به زمان تونل انتقال آب بالبک با نرم افزار flac2d

  تونل ها و فضاهای زیرزمینی برای مقاصد گوناگونی ساخته می شوند. از جمله کاربردهای سازه های زیرزمینی می توان به تونل های حمل ونقل و دسترسی، تونل های آب بر، مغارها، فضاهای زیرزمینی ( ایستگاه های مترو، نیروگاه ها، انبارهای زیرزمینی و کارگاه های استخراج مواد معدنی ) اشاره کرد.

  تونل های انتقال آب از جمله حفریاتی هستند که جهت انتقال آب رودخانه، سد و یا حوضچه های آبی مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از مسائل مهم در حفر تونل ها رفتارهای تونل از قبیل پایداری تونل با توجه به زمان است. حفر چنین فضاهایی در زمین باعث از بین رفتن تعادل اولیه در تنش و پیرامون تونل می شود به همین دلیل رفتارهای وابسته به زمان که زمین در مقابل حفریه زیرزمینی نشان می دهد باید مورد بررسی قرار گیرد.

  همگرایی که در دیواره تونل به وجود می آید می تواند ناشی از دو پارامتر باشد. اولین پارامتر همگرایی ناشی از پیشروی سینه کار است و دومین پارامتر، همگرایی در اثر رفتار وابسته به زمان توده سنگ هست. برای مدل سازی رفتار تونل در نتیجه پیشروی سینه کار می توان یک مدل الاستوپلاستیک مانند مدل موهر - کلمب را در نظر گرفت، و همگرایی تونل ناشی از رفتار وابسته به زمان را به کمک مدل ویسکوپلاستیک مدل سازی کرد.

  در این تحقیق با استفاده از مدل سازی عددی با نرم افزار flac2d جهت بررسی رفتار وابسته به زمان تونل انتقال آب بالبک پرداخته شده است. با توجه به تحلیل های انجام شده کنتورهای جابجایی افقی و قائم برای مقطع تونل انتقال آب بابلک پس از گذشت 96 روز نشان داده شده است. مقدار حداکثر جابجایی وابسته به زمان افقی و قائم تونل ( همگرایی ) پس از 96 روز در اثر پدیده مچاله شوندگی به ترتیب برابر 29 میلیمتر و 15.6 میلیمتر اندازه گیری شد. نتایج تحلیل ها مقایسه آن با مقادیر اندازه گیری شده میدانی در حین و پس از حفر تونل نشان داد که این مدل سازی قادر است تغییرشکل های وابسته به زمان توده سنگ را با دقت مقبولی شبیه سازی کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها