حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بازنمایی نشانه شناسانه تحولات اجتماعی در فیلم های سینمایی دهه 80 و 90 ایران؛ نشانه نشاسی فیلم های جدایی نادر از سیمین و ابد و یک روز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/10
  • تعداد بازدید: 467
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بازنمایی نشانه شناسانه تحولات اجتماعی در فیلم‌های سینمایی دهه 80 و 90  ایران؛ نشانه‌نشاسی فیلم‌های جدایی نادر از سیمین و ابد و یک روز

  پژوهش حاضر، با هدف مطالعه بازنمایی تحولات اجتماعی دهه‌های 80 و 90 با تمرکز بر آثار سینمایی انجام شده است، تا در نهایت به این پرسش پاسخ دهد که آیا فیلم های سینمایی مورد بررسی قادر به بازنمایی تحولات اجتماعی در دو دهه 80 و 90 بوده‌‌اند؟ برای انجام این هدف و همچنین تحلیل فیلم‌ها در این پژوهش، از نشانه‌شناسی از جمله روش‌های تحلیل کیفی استفاده شده است. همچنین از الگوی روایی بارت و الگوی هم نشینی و جانشینی سوسور برای نشانه‌شناسی فیلم‌ها استفاده شده است.

  همچنین جامعه تحقیق این پژوهش تمامی فیلم‌های اجتماعی تولید شده در دهه 80 و90 هستند. بر این اساس دو فیلم «جدایی نادر از سیمین» و «ابد ویک روز» به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده‌اند. درمورد یافته‌های ‌تحقیق نیز باید گفت، با نشانه‌شناسی فیلم «جدایی نادر ازسیمین» ساخته اصغرفرهادی ده مضمون استخراج شد که در مابقی آثار فرهادی نیز این مضمون‌ها تا حدود زیادی به چشم می‌خورد.

  «پنهانکاری، دروغ»، «مهاجرت»، «جدایی وطلاق عاطفی»، «اعتراض و سرخوردگی زنان»، «تقابل طبقات اجتماعی»، «تقابل سنت و مدرنیته»، «خانه‌های‌آشفته و زندگی متزلزل»، «احساس ناامنی در ارتباط با جهان پیرامون»، «سوء‌تفاهم و قضاوت‌های زودهنگام» و«خرده اختلاف‌های زن وشوهری». در مورد مضامین فیلم «ابد ویک روز» اثر سعید روستایی نیز باید گفت، در این فیلم در مضامینی همچون «نمایش اوج تباهی و ویرانی»، «به تصویر کشیدن چهره عریان فقر»، «مسدود بودن مسیر حرکتی برای طبقه فرودست»، «مقصران وضعیت امروز طبقه فرودست؛ خودی یا غیر خودی» و « خشونت و شکاف بین نسلی» به تصویر کشیده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها